Licensansökan

När du bestämt dig för att köpa ett vapen hos oss hjälper vi dig med din licensansökan. Om det skulle vara leveranstid på vapnet och ett serienummer inte är tillgängligt så kan vi ändå skicka in ansökan utan nummer och komplettera med det senare.

Vi fyller i ansökan åt dig och ombesörjer att ansökan kommer in till Polismyndigheten och att handläggningen påbörjas.

Oftast är det väntetid på att ansökan ska slutbehandlas, så var ute i god tid.

Ansökan

Tillstånd att inneha skjutvapen

FÖRENINGSINTYG

Bilaga till ansökan om att inneha skjutvapen för målskjutning

ANSÖKAN

Europeiskt skjutvapenpass

INTYG

Lån av skjutvapen

Information

Säkerhetsbestämmelser
civilt skytte - säkB