Information

Licenspliktigt vapen eller vapendel levereras först efter att licens beviljats av Polismyndigheten i ditt län.

Försök till köp av licenspliktigt vapen eller vapendel, utan giltig licens, eller utan möjlighet att söka licens, berättigar inte till återbetalning.

Vid beställning av licenspliktigt vapen och/eller vapendel debiterar vi en handpenning om 20% av varans värde (dock minst 2000 kr). Beställningen är giltig först när vi erhållit handpenningen. Handpenning krediteras när aktuellt vapen, eller vapendel, levereras och betalas. 

Är produkten specialbeställd och du ångrar köpet debiterar vi den faktisk kostnad vi haft för att beställa produkten från leverantören.