Pallas Hamburg

Pallas Hamburg

Vapnen tillverkas i Turkiet och provskjuts i Tyskland innan de skickas till Sverige.